Gå till innehåll
Färjestad ridklubb
Färjestad ridklubb

Nu har skog avverkats för nya Fallängsvägen

Avverkad skog bakom uteboxarna vid Fallängsvägen.

Avverkad skog bakom uteboxarna vid Fallängsvägen.

Den här veckan har första etappen för att flytta Fallängsvägen genomförts. Träd har avverkats för att flytten ska bli möjlig.

Det är skogen som börjar bakom längan med uteboxar och cirka 200 meter uppåt längs med nuvarande Fallängsvägen det handlar om. Ytan sträcker sig cirka 40 meter in i skogen vilket innebär att de två skogshagarna som förut fanns där nu är borta.

Sprängning och pålning

Nästa steg är att flytta Fallängsvägen vilket påbörjas i november och pågår sedan året ut. Både avverkningen och byggnationen av nya vägsträckningen kommer att innebära begränsad framkomlighet på Fallängsvägen.

Vid byggnation av vägen kommer sprängning av berg att utföras vilket innebär ljud och vibrationer. Det arbetet kommer att utföras dagtid på vardagar.

Även markarbeten med förflyttning av tunga fordon kan innebära vibrationer i marken. För att säkerställa att intilliggande byggnader inte tar skada kommer vibrationerna att övervakas av kommunen.

Avverkad skog vid Fallängsvägen.
Avverkad skog vid Fallängsvägen.

Publicerad: 2022-10-23

Senast uppdaterad: 2022-10-23

Författare: Viktoria Grännsjö

Besöksadress

Fallängsvägen
654 65 Karlstad

Postadress

Fallängsvägen
654 65 Karlstad

Kontakta oss

info@fark.se