Gå till innehåll
Färjestad ridklubb
Färjestad ridklubb

Hantering av personuppgifter

Färjestads ridklubb är enligt personuppgiftslagen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i en medlemsansökan. Vi kommer att använda oss av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen som medlem i Färjestad ridklubb, enligt våra stadgar. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, exempelvis vid administration av medlemsavgift, fakturering, gruppförsäkringar med mera. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Genom att bli medlem samtycker du även till att Färjestad ridklubb kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av Färjestad ridklubbs aktiviteter och erbjudanden. Vi kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS, webbplats samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag eller en rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Begäran görs skriftligen till ridklubben.

Färjestad ridklubb behöver ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med försäkringsbolag som förbundet har avtal med. Detsamma gäller möjligheten att kunna använda personuppgifter för tävling, ansökan om bidrag och/eller andra tjänster som tillvaratar dina intressen som medlem. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller e-postadress.

Publicerad: 2022-10-14

Senast uppdaterad: 2022-10-14

Författare: Viktoria Grännsjö

Besöksadress

Fallängsvägen
654 65 Karlstad

Postadress

Fallängsvägen
654 65 Karlstad

Kontakta oss

info@fark.se